NIDA KM : WISDOM for Change

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
NIDA Infographic & KM TOON


Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
1 นิด้ากับการพัฒนาบุคลากร 6
2 การประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง 5
3 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ 5
4 การเตรียมตัวสำหรับสมัครเป็นผู้บริหารสายสนับสนุน 6
5 เมื่อไรจะขอตำแหน่งทางวิชาการได้หน่อ 5
6 กระบวนการขอพิจารณาอัตรากำลัง 5
7 ช่องทางการสมัครงานกับนิด้า 5
8 กระบวนการประเมินสมรรถนะบุคลากรในระบบ NIDA HRIS 267
9 มารู้จักประเภท และระดับของบุคคลากรนิด้า 161
10 สมรรถนะบุคลากรนิด้า NIDA Competency (ปี 59) 179
11 NIDA WISDOM for Change สู่สากล 152
12 3 วิธีการสร้างนวัตกรรมการทำงานเชิงคุณภาพ 179
13 10 ขั้นตอนสู่ความเป็นเลิศสู่สากล 179
14 ขั้นตอนการพัฒนาองค์การสู่มาตรฐานสากล 182
15 AUN-QA Assurance 215
16 EdPEx Criteria 284
17 ประเภทของการประกันคุณภาพการศึกษา 226
18 9 เหตผลที่นิด้าควรมีการนำเกณฑ์คุณภาพสากลมาเป็นแนวทางการพัฒนาการดำเนินงาน 227
19 นิด้ากับตำแหน่งทางวิชาการ (2558) 385
20 นิด้ากับการวิจัย (2558) 274
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 2

Polls

ปัจจัยที่ทำให้ท่านผูกพันธ์กับองค์กร