NIDA KM : WISDOM for Change

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Tag: ทำไมพูดภาษาอังกฤษไม่ได้

2010.02.18 04:57:54
marium


ทำไมคนไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้?


why why why !!!!!
 

          เคยสงสัยหรือไม่ว่า  ทำไมจำนวนคนไทยที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ถึงมีสัดส่วนต่ำ เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเดียวกัน เช่น มาเลเซีย สิงค์โปร จากโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาของไทย วิชาภาษาอังกฤษถูกบรรจุไว้เป็นวิชาบังคับที่เด็กไทยต้องเรียนตั้งแต่ระดับประถม  มัธยม จนถึงระดับปริญญา แต่ผลลัพธ์ที่ออกมาไม่สะท้อนให้เห็นว่าเด็กไทยไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในสัดส่วนที่คาดหวัง

 

          ปัญหาดังกล่าวส่วนหนึ่งน่าจะเกิดจากการขาดบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพในการสอนภาษาอังกฤษ ผู้อ่านหลายคนที่ได้เรียนภาษาอังกฤษสมัยประถมศึกษาคงจะพอจำได้ว่า ครูที่สอนภาษาอังกฤษฝึกให้ออกเสียงพยัญชนะตัว H 1 ออกเสียงว่า เฮ๊ด ซึ่งไม่ถูกต้อง และคำยอดฮิต เช่น  Vegetable 2 ที่แปลว่า ผัก นั้น ก็สอนให้ออกเสียงว่า  วี-เก็ต-เท-เบิ้ล ซึ่งไม่ถูกต้อง

 

          หรือนี่เป็นปัญหาของการศึกษาไทยที่ให้ผู้ที่ไม่มีความรู้ และถูกต้องเพียงพอมาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ จึงเป็นการสอนที่ผิดทางมาตลอด จึงทำให้เห็นว่าปัจจุบันมีชาวต่างชาติเข้ามาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษกันมากขึ้น แต่ก็คงรับรองไม่ได้ว่าจะทำให้เด็กไทยพูดภาษาอังกฤษดีขึ้นหรือไม่ เนื่องจากภาษาอังกฤษไม่ใช่ว่าเรียน 30 ชั่วโมงก็จะพูดได้ตามที่สถาบันภาษา หรือหนังสือที่วางขายทั่วไปโฆษณา การฝึกฝนและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างหากที่จะช่วยพัฒนา และเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน ไม่ใช่ท่องจำเป็นนกแก้วนกขุนทอง ซึ่งเชื่อว่าถ้าความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จย่อมอยู่ไม่ไกล หากคนไทยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ โอกาสทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวคงเปิดกว้างได้มากขึ้น เพราะประเทศอื่นเขามุ่งสอนภาษาที่ 3 ให้กับบุคลากรของเขาแล้ว ถ้าหากว่าคนไทยยังไม่จริงจังกับการฝึกฝนภาษาอังกฤษ จะคงจะก้าวช้า กว่าประเทศเพื่อนบ้านต่อไปเป็นแน่ 

 

1 H1

(also h)

  • noun (pl. Hs or H’s) 1 the eighth letter of the alphabet. 2 denoting the next after G in a set.      

2 vegetable

/vejit b’l, vejt b’l/

  • noun 1 a plant or part of a plant used as food. 2 informal, derogatory a person who is incapable of normal mental or physical activity, especially through brain damage.

  — ORIGIN originally in the sense growing as a plant: from Latin vegetabilis ‘animating’, from vegetare ‘enliven’.

 


  ทำไมพูดภาษาอังกฤษไม่ได้
Comments 15Hits: 56809  


Polls

ปัจจัยที่ทำให้ท่านผูกพันธ์กับองค์กร