NIDA KM : WISDOM for Change

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Tag: WORLDCLASS UNIVERSITY

2010.04.19 04:22:06
marium

พวกเราชาวนิด้าทราบกันแล้วว่า สถาบันของเรากำลังจะก้าวสู่การเป็น
WORLDCLASS UNIVERSITY  เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานทางการศึกษา
การให้บริการด้านต่างๆที่มีมาตรฐานระดับสากล แล้วยังไง มันเกี่ยวอะไร
กับภาษาอังกฤษ ???? จะเป็น WORLDCLASS UNIVERSITY ต้องสามารถ
พูดภาษาอังกฤษได้หรือ ?  หรือ พูดภาษาอังกฤษได้ จึงจะสามารถเป็น
WORLDCLASS UNIVERSITY ? มันมีความเกี่ยวข้องกันอย่างแน่นอน
เพราะเมื่อสถาบันของเรามีมาตรฐานระดับโลกกลุ่มเป้าหมายของผู้ที่จะเข้ามา
ศึกษากับสถาบันจึงกว้างขึ้น ไม่เพียงแต่ในระดับประเทศหรือระดับภูมิภาค
แต่คือ ระดับโลก และที่ทราบกันดีว่าภาษาอังกฤษกำหนดให้เป็นภาษา
ราชการหรือภาษากลางของหลายๆประเทศ และยังเป็นภาษาที่มีผู้ใช้มากที่สุด
เป็นอันดับ 2 รองจากภาษาจีน ดังนั้น ความสามารถหนึ่งที่นำมายึดโยงกัน
คือ ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ(หรือภาษาอื่น) จากประสบการณ์
ของผู้เขียน การพูดภาษาอังกฤษได้ ไม่ได้แค่เพียงการเรียนคอร์สภาษาที่สอนแต่
หลักไวยกรณ์ แต่ต้องเกิดจากการมีโอกาสได้ใช้จริงกับเจ้าของภาษาสะสมประสบการณ์
สร้างทักษะการพูด และการได้ยิน ทำไมต้องพูดถึงทักษะการได้ยิน
ก็เนื่องจากที่กล่าวมาข้างต้นภาษาอังกฤษ ถือเป็นภาษากลาง
แต่ประชากรของโลกมีหลายเชื้อชาติจึงเกิดการออกเสียงของ
ภาษาอังกฤษที่แต่งต่างกันออกไป ลองนึกดูตอนที่คุณชมภาพยนต์ต่างประเทศ
ที่มีนักแสดงจาหหลายประเทศดู ภาษาอังกฤษแบบอเมริกันคนไทยเราจะคุ้นชิ้นมากกว่า
ภาษาอังกฤษแบบอินเดีย หรือแบบญี่ปุ่น  ยกตัวอย่างง่ายๆ
  คำว่า  can (vi)  อ่านว่า  แคน   แปลว่า  สามารถ,ยินยอม,อนุญาต
แต่เมื่ออยู่ในรูปของปฏิเสธ can't  เมื่ออ่านแบบอังกฤษจะอ่านว่า  ค้าน 
แต่เมื่ออ่านแบบอเมริกัน  จะออกเสียงว่า  แค้น 
  คำว่า   how are you today ?  แบบอเมริกันพูดว่า  ฮาว - อาร์ - ยู - ทูเดย์
แต่เมื่อพูดแบบอังกฤษ อ่านว่า  ฮาว - อาร์ - ยู - ทูดาย
พอฟังแล้ว นี่เขาถามเราว่า เป็นยังไงบ้าง หรือถามเราว่าเป็นยังไงที่ตายรึป่าว !!
  จะเห็นได้ว่าแค่คำเดียวยังออกเสียงได้หลายรูปแบบ ถ้าไม่เก็บสั่งสมประสบการณ์การฟัง
การได้ยินคงต้องใช้ความคิดประมวลว่าเขาหมายถึงคำว่าอะไรกันแน่ !!!  แต่อย่างที่เคย
ได้ยินประโยคฮิตที่ว่า"ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว"  (แต่ยากเยอะ) มันไม่ยากเกินกว่าที่เรา
จะทำได้แน่นอน หากเพียงเราสนใจเชื่อว่าไม่นานคุณจะสนุกกับการใช้ภาษาอังกฤษ
สนุกกับการพูดคุยกับนักศึกษาชาวต่างชาติที่มารับบริการจากคุณ คุณสามารถเรียนรู้หรือ
สอบถามข้อมูลจากประเทศของเขา เวลาคุณอยากเดินทางไปประเทศของเขา แน่นอนว่า
ได้ความรู้จากเจ้าของท้องถิ่นจริงๆ ย่อมดีกว่าแน่นอน


  WORLDCLASS UNIVERSITY
Comments 6Hits: 4438  


Polls

ปัจจัยที่ทำให้ท่านผูกพันธ์กับองค์กร