เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน จัดทำโดย กรองจิตร สุขเกื้อ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารระดับปฏิบัติงาน  สำนักบรรณสารการพัฒนา

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่