คู่มือการดูแลระบบเครือข่ายเบื้องต้น (กสิมา คิ้วเจริญ)

     เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานการดูแลระบบเครือข่ายเบื้องต้น จัดทำโดย กสิมา คิ้วเจริญ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับปฏิบัติการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่