เผยแพร่คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการงบเงินทุนคณะ จัดทำโดย ปนัตตา แก้วเศษ ตำแหน่งนักวิชาการคลังและพัสดุระดับปฏิบัติการ กองคลังและพัสดุ

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่