เผยแพร่คู่มือกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน จัดทำโดย ภัทรวรรณ ทองเปลว ตำแหน่งนักตรวจสอบภายในระดับปฏิบัติการ สำนักงานตรวจสอบภายใน

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่