เผยแพร่คู่มือปฏิบัติงาน-งานวิทยานิพนธ์ หลักสูครปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ จัดทำโดย ศกุนี อิ่มกระโทก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่