เผยแพร่งานวิเคราะห์ การปรับปรุงกระบวนงานประเมินสมรรถนะบุคลากรประจำรอบประเมินในระบบ HRIS จัดทำโดย ปรเมศวร์ จิตรมาตร ตำแหน่งบุคลากรระดับชำนาญการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่