คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดทำการเดินทาง (Trip) ไปเยือนสถาบันการศึกษาในต่างประเทศของผู้บริหารสถาบัน (สุพิชญ์ชา คนชม)

     เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดทำการเดินทาง (Trip) ไปเยือนสถาบันการศึกษาในต่างประเทศของผู้บริหารสถาบัน จัดทำโดย สุพิชญ์ชา คนชม ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ระดับปฏิบัติการ กองงานผู้บริหาร

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่