คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหม่ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ (พิริยา วชิรานุภาพ)

คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหม่ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ (พิริยา วชิรานุภาพ)

     เผยแพร่คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหม่ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ จัดทำโดย พิริยา วชิรานุภาพ  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่