คู่มือปฏิบัติงานเรื่อง “คู่มือปฏิบัติงานการบริหารจัดการโครงการนิด้าเอ็กซ์พีเรียนซ์ (NIDA Experience)” (ฉบับก่อนประเมิน) โกวิทย์ ประดิษฐ์ผล

คู่มือปฏิบัติงานเรื่อง “คู่มือปฏิบัติงานการบริหารจัดการโครงการนิด้าเอ็กซ์พีเรียนซ์ (NIDA Experience)” (ฉบับก่อนประเมิน) โกวิทย์ ประดิษฐ์ผล

           เผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานเรื่อง “คู่มือปฏิบัติงานการบริหารจัดการโครงการนิด้าเอ็กซ์พีเรียนซ์ (NIDA Experience)”

จัดทำโดย โกวิทย์ ประดิษฐ์ผล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กองบริการการศึกษา

 

เชิญดาว์โหลดที่นี่