การวิเคราะห์งานการขอตำแหน่งวิชาการ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ (ศรีอรุณ ชื่นนางชี)

     เผยแพร่การวิเคราะห์งานการขอตำแหน่งวิชาการ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ จัดทำโดย ศรีอรุณ ชื่นนางชี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับชำนาญการ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่