คู่มือการปรับปรุงหลักสูตรคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (สิบพร คุปตารักษ์)

คู่มือการปรับปรุงหลักสูตรคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (สิบพร คุปตารักษ์)

     เผยแพร่คู่มือการปรับปรุงหลักสูตรคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดทำโดย สิบพร คุปตารักษ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับชำนาญการ  คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่