คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับสมัครพนักงานคณะนิติศาสตร์ สายสนับสนุน (ณัฏฐ์ธยาน์ จารียานุกูล)

     เผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับสมัครพนักงานคณะนิติศาสตร์ สายสนับสนุน จัดทำโดย ณัฏฐ์ธยาน์ จารียานุกูล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่