คู่มือปฏิบัติงานบริการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (ธวัชชัย กาวรรณ)

     เผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานบริการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย จัดทำโดย ธวัชชัย กาวรรณ ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ระดับปฏิบัติงาน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่