คู่มือการปฏิบัติงานการประชาสัมพันธ์ผ่าน NIDA Mobile Application (นพวัลย์ สมไกรสีห์)

     เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานการประชาสัมพันธ์ผ่าน NIDA Mobile Application จัดทำโดย นพวัลย์ สมไกรสีห์ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ระดับปฏิบัติการ  กองงานผู้บริหาร 

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่