คู่มือกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (ภัทรวรรณ ทองเปลว)

     เผยแพร่คู่มือกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน จัดทำโดย ภัทรวรรณ ทองเปลว ตำแหน่งนักตรวจสอบภายในระดับปฏิบัติการ สำนักงานตรวจสอบภายใน

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่