คู่มือการจัดห้องเรียนอัตโนมัติด้วยระบบจองทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (ภิญโญ เกิดแก้ว)

     เผยแพร่คู่มือการจัดห้องเรียนอัตโนมัติด้วยระบบจองทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำโดย ภิญโญ เกิดแก้ว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับปฏิบัติการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่