งานวิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูลระบบติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับเป็นเครื่องมือการให้บริการ (กฤตภาส)

     เผยแพร่งานวิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูลระบบติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับเป็นเครื่องมือการให้บริการ จัดทำโดย นายกฤตภาส โกศลทวิชากร ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับปฏิบัติการ  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่