งานวิเคราะห์เนื้อหา Message from the President เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารนโยบายสถาบันและการสื่อสารภาพลักษณ์สถาบัน (ฉบับก่อนประเมิน) (ภารดี เทพคายน)

งานวิเคราะห์เนื้อหา Message from the President เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารนโยบายสถาบันและการสื่อสารภาพลักษณ์สถาบัน (ฉบับก่อนประเมิน) (ภารดี เทพคายน)

     งานวิเคราะห์เนื้อหา Message from the President เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารนโยบายสถาบันและการสื่อสารภาพลักษณ์สถาบัน

จัดทำโดย นางสาวภารดี เทพคายน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานอธิการบดี

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่