การวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานของการจัดทำวิทยานิพนธ์ด้วยระบบเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ e-Thesis และแนวทางแก้ไขปัญหา (คณาธิศ รตโนภาส)

     เผยแพร่การวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานของการจัดทำวิทยานิพนธ์ด้วยระบบเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ e-Thesis และแนวทางแก้ไขปัญหา  จัดทำโดย คณาธิศ รตโนภาส  ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับปฏิบัติการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่