แนวทางการพัฒนาการให้บริการแก่นักศึกษาต่างชาติของหน่วยงานต่างๆในสถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สุพิชญ์ชา คนชม)

     เผยแพร่ แนวทางการพัฒนาการให้บริการแก่นักศึกษาต่างชาติของหน่วยงานต่างๆในสถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดทำโดย สุพิชญ์ชา คนชม  ตำแหน่งนักวิเทศน์ กองงานผู้บริหาร

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่่