กลุ่มการให้ข้อมูลคำปรึกษากับผู้รับบริการอื่นๆ KM64

กลุ่มการให้ข้อมูลคำปรึกษากับผู้รับบริการอื่นๆ KM64

รวมคลิปสรุปผลการดำเนินการ KM64 ของหน่วยงาน กลุ่มการให้ข้อมูลคำปรึกษากับผู้รับบริการอื่นๆ 6 หน่วยงาน

(กดที่ภาพเพื่อรับชมคลิป)

 

 

สำนักวิจัย

ความพึงพอใจบุคลากรสายสนับสนุนที่เคยทำการขอทุน กับกลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานวิจัย สำนักวิจัย

 

 

สำนักสิริพัฒนา

ระบบ TMS พาเร็ว หรือภาระ...?

 

 

กองแผนงาน

จะขออออออ...ก็รีบขอ

 

 

กองคลังและพัสดุ

น้องยินดี...พี่พอใจ

 

 

สำนักงานตรวจสอบภายใน

การบริหารพัสดุ : การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย

 

 

กองบริหารทรัพยากรมนุษย์

การสื่อสารงานบุคคลบนความต้องการที่หลากหลาย