กลุ่มการใช้ IT ในการปฏิบัติงาน KM64

กลุ่มการใช้ IT ในการปฏิบัติงาน KM64

รวมคลิปสรุปผลการดำเนินการ KM64 ของหน่วยงาน กลุ่มการใช้ IT ในการปฏิบัติงาน 2 หน่วยงาน

(กดที่ภาพเพื่อรับชมคลิป)

 

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

การใช้ระบบสารสนเทศหลักของสถาบัน ผ่าน VPN ช่วง WFH

 

 

คณะภาษาและการสื่อสาร

WFH สอบภาษาอังกฤษออนไลน์