คู่มือปฏิบัติการจัดสอบผ่านระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส์ E-Testing (สุชาดา บินยูซบ)

     เผยแพร่คู่มือปฏิบัติการจัดสอบผ่านระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส์ E-Testing จัดทำโดย สุชาดา บินยูซบ  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่