ปัจจัยด้านการศึกษาที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก กรณีศึกษานักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก สพบ. (สิบพร คุปตารักษ์ฉ

     เผยแพร่ปัจจัยด้านการศึกษาที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก กรณีศึกษานักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก จัดทำโดย สิบพร คุปตารักษ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับชำนาญการ

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่