วิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการให้บริการห้องค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ในยุคที่สร้างความพลิกผันทางเทคโนโลยี (ฉบับก่อนประเมิน) อติกานต์ ม่วงเงิน

วิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการให้บริการห้องค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ในยุคที่สร้างความพลิกผันทางเทคโนโลยี (ฉบับก่อนประเมิน) อติกานต์ ม่วงเงิน

         เผยแพร่วิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการให้บริการห้องค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ในยุคที่สร้างความพลิกผันทางเทคโนโลยี

จัดทำโดย อติกานต์ ม่วงเงิน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับปฏิบัติการ สำนักบรรณสารการพัฒนา

 

เชิญดาว์โหลดที่นี่